+30 27520 21402      info @ electronenergy.gr     

Φωτοβολταϊκά συστήματα - Ανεμογεννήτριες

Η electron energy παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με άριστη κατάρτιση και τεχνογνωσία, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητά τους στη σύγχρονη εποχή και τα οφέλη που αποκτούν όσοι τις εκμεταλλευτούν κατάλληλα και ανάλογα με την περίπτωσή τους.

Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν ενδεικτικά από τις παρακάτω χρήσεις των ΑΠΕ:

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε δώματα και στέγες κτιρίων (feed in tariff)
Σε αυτό το πρόγραμμα γίνεται η εγκατάσταση του συστήματος, το οποίο συνδέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ μέσω ενός μετρητή (ρολόι). Πλέον γίνεται καταμέτρηση και της παραγόμενης ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος και ο παραγωγός αποζημιώνεται σύμφωνα με την τιμή ανά παραγόμενη kWh που έχει συμφωνηθεί με τον προμηθευτή.

Επειδή ο συμψηφισμός με τη ΔΕΗ είναι λογιστικός (σε ευρώ) και όχι ενεργειακός (σε Kwh), προτείνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μία οικία μπορεί να μην κατοικείται αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επένδυση. Επίσης εάν η παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος υπερβεί (σε ευρώ) τα έξοδα κατανάλωσης προς τη ΔΕΗ τότε θα πιστωθεί ο πελάτης αυτό το ποσό, χωρίς καμία επιβάρυνση παγίων και άλλων χρεώσεων, τα οποία υπάρχουν στην επόμενη κατηγορία (net metering).

Φ/Β από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό εάν η παραγόμενη ενέργεια πλεονάζει ο παραγωγός δεν αποζημιώνεται για αυτή, για αυτό απαιτείται μελέτη για τον καθορισμό της ισχύος του συστήματος. Οι αυτοπαραγωγοί αυτού του προγράμματος δεν διεκδικούν χρηματικό κέρδος από τη ΔΕΗ όμως μέσα από τον συμψηφισμό καταφέρνουν να παράγουν το ίδιο περίπου ποσό ενέργειας με αυτό που καταναλώνουν και έτσι για τη ΔΕΗ πληρώνουν μόνο τα πάγια και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Αυτόνομα συστήματα φωτοβολταϊκών ή και ανεμογεννητριών
Στα συστήματα αυτά απουσιάζει το δίκτυο της ΔΕΗ. Ολόκληρη η ενέργεια που απαιτείται από τον καταναλωτή παράγεται από τον ήλιο ή και τον αέρα. Γιαυτό απαιτείται σωστή μελέτη και σχεδίαση αλλά και προσεκτική χρήση. Σε μερικά συστήματα που το αρχικό κόστος ενδέχεται να είναι ασύμφορο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρογεννήτρια σαν εφεδρική πηγή.

Περισσότερες λεπτομέρειες...

Συντήρηση Φ/Β συστημάτων
Από το πιο μικρό έως το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στη ΔΕΗ είτε καταναλώνεται από τον αυτοπαραγωγό, είναι σίγουρα πολύτιμη και κάθε απώλεια κοστίζει. Τα συστήματα αυτά είναι εκτεθειμένα και αποτελούνται από πολλές συσκευές και διατάξεις οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται.

Η συνολική απόδοση ενός συστήματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες τεχνικούς αλλά και περιβαλλοντικούς και απαιτούνται ειδικές γνώσεις και τεχνικές ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες των προβλημάτων και να επιδιορθωθούν. Έτσι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες των συστημάτων νομίζουν ότι το σύστημά τους δουλεύει σωστά, χωρίς να ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει με τις απώλειες αφού δεν εντοπίζονται με απλό οπτικό έλεγχο αλλά μετά από ειδική ανάλυση και μετρήσεις με κατάλληλα όργανα.

Περισσότερες λεπτομέρειες...

Δείτε όλες τις προσφορές της Electron Energy
για εγκατάσταση συστήματος Net Metering

   Προσφορές         Επικοινωνία

Προφίλ

Η electron energy είναι τεχνική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στο σύνθετο τομέα της ενέργειας. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη συντήρηση ενεργειακών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης.
Τα ενεργειακά συστήματα είναι ενδεικτικά οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις παντός είδους, τα συστήματα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αιολικά, φωτοβολταϊκά, τα αυτόνομα συστήματα, τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης από διάφορες πηγές, τα συστήματα φωτισμού και άλλα πολλά. »»»

Electron Energy

Μουστακόπουλος Γιάννης

 Βασ. Παύλου 2
    (παραπλεύρως ΔΕΗ)
    Ναύπλιο - ΤΚ 21100

 +30 27520 21402

 info @ electronenergy.gr